'
Skip to main content
logo
logo
BRANCHELØSNING

MJ Service

MJ service A/S er en rengøringsvirksomhed med mere end 200 medarbejdere. Virksomheden løser opgaver inden for rengøring og facility management. Kunderne er andre virksomheder.

MJ service bruger det økonomisystem, som Scanditek selv har udviklet til rengøringsbranchen med udgangspunkt i Microsoft Dynamics C5. mj service anvender systemet til projekt-, finans- og lønstyring. Det gør virksomheden i stand til at optimere sine arbejdsprocesser. Hvordan det foregår, vil denne case forklare lidt om.

Bedre i stand til at handle hurtigt

Fra start ønskede mj service sig et C5-system, som skulle kunne lave efterkalkulationer af de opgaver, som virksomheden løser for sine kunder. Det ønske krævede en videreudvikling af systemet, hvilket Scanditek tog sig af. Regnskabschef i mj service Hanne Legaard fortæller om resultatet:

”Det, at vi kan beregne dækningsbidraget pr. kunde, gør, at vi hurtigt kan handle, hvis der er behov for at lave ændringer i samarbejdet med en given kunde. Det kunne fx være i vores vareforbrug.”

Kan nu bruge sin tid mere effektivt

En anden fordel ved C5 er, at mj service sparer tid. Det sker på flere måder. For det første kan virksomheden foretage alt sin projekt-, finans- og lønstyring i C5-systemet. Dermed behøver virksomheden ikke benytte flere systemer for at kunne udføre disse opgaver.

For det andet udfylder C5-systemet automatisk virksomhedens fakturaer med de informationer, som virksomheden taster ind i systemet i forbindelse med sin projektstyring. På den måde slipper mj service for selv at skulle udfylde hver faktura.

Den frigjorte tid betyder meget for mj service:

”Ved at spare tid kan vi bedre holde vores priser i bund. Samtidig giver det os mere tid til at servicere vores kunder,” siger Hanne Legaard.

Hvad MJ Service synes om samarbejdet

Selve C5-systemet er ikke det eneste, som mj service er tilfreds med – også samarbejdet med Scanditek får rosende ord med på vejen af Hanne Legaard:

”Scanditek har været gode til at forstå vores behov og forklare os deres løsningsforslag. Og når vi har haft spørgsmål, har Scanditek altid været imødekommende. Det gælder også i dag, hvor vi løbende taler med dem om, hvordan vores C5 kan videreudvikles.”

Adspurgt til sidst om hun ville have lyst til at anbefale Scanditek til andre virksomheder, svarer hun: ”Ja, absolut.”